Laptop

Фирма Терасист ООД е дилър на водещи български бизнес софтуерни решения, разработка на следните фирми:

АЖУР®-L5.5 Бонев Софт
Как точно и навреме да изпълните заявките на клиентите?
Какво и колко да закупите/произведете?
Как да реализирате специфична търговска политика?
Кои са най-продаваните продукти?
Колко струва един продукт до момента на продажбата му? Какво количество от даден продукт или група продукти продадохте, за колко лева, на кого и колко спечелихте? Днес, тази седмица, този месец, тази година, а миналата?
Кои клиенти, какво и колко купуват? Кои са първите пет, десет и т.н.?
Колко пари имате в момента и къде? Колко чакате, колко дължите и кога?
Колко бройки (кг, метри) от даден продукт имате в момента във всички складове и магазини? Много или малко са те? От кого сте го доставили, на кого сте го продали?
Каква печалба сте реализирали до днес?
Колко и какви данъци дължите за месеца? Или сте на възстановяване?
Каква е ликвидността и финансовата автономност на фирмата, обращаемостта на активите, рентабилността и ефективността. Как отделните фактори влияят върху тях?

Омекс® 2000 Омега Софт
Съвременна интегрирана програмна система, която автоматизира дейностите на отделите „Работна заплата” и „Персонал”, работеща във всички видове предприятия, без значение на формата на собственост и системата за заплащане. Програмата работи под Microsoft Windows, версии 2000 и по-нови.

Copyleft © 2007 Terasyst Ltd.
All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective owners.