Laptop

Фирма Терасист ООД предлага интернет свързаност на територията на общини Сопот и Карлово.

Техническа поддръжка на телефони: 0335-93321, 0897-950928

ЦЕНОВА ЛИСТА

Стандартен пакет:  
Месечна такса
Скорост
Симетрична скорост на download и upload
Неограничен достъп на максимална скорост
14 лв.
30Mbit/s
Специален пакет:  
Месечна такса
Скорост
Симетрична скорост на download и upload
Неограничен достъп на максимална скорост
24 лв.
60Mbit/s
По договаряне По договаряне

* Всички цени са с включено ДДС.

Техническите параметри в таблицата се отнасят единствено за услуги предоставени в рамките на кабелната мрежа на Терасист, чрез използвана технология - LAN, FTTN, FTTB, FTTH.

Посочените скорости са максимално достижими (негарантирани).

Обичайно налична скорост ( скорост налична в 80% от времето в рамките на едно денонощие)
Стандартен пакет - 24Mbps download/ 24Mbps upload
Специален пакет – 48Mbps download/ 48Mbps upload
Минимална скорост (минимално допустима скорост)
Стандартен пакет - 6Mbps download/ 6Mbps upload
Специален пакет – 12Mbps download/ 12Mbps upload

Предоставя се 1 брой статичен IP адрес – реален или частен в зависимост от техническите специфики на мрежата в населеното място.

Сключва се безсрочен договор с право на прекратяване от страна на Абоната с едномесечно писмено предизвестие.


Ценова листа на „ТЕРАСИСТ ООД“

Общи условия на "Терасист" ООД за взаимоотношенията с крайните потребители на електронни съобщителни услуги

Архив:

Правила и мерки за гарантиране на отворен достъп до Интернет

Физически интерфейси за връзка към мрежата на Терасист ООД

Параметри за качество на предоставяните услуги от Терасист ООД

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В Терасист ООД

Copyleft © 2017 Terasyst Ltd.
All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective owners.