ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ И ФОРМИ НА ФИЗИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ

Copyright 2014 ©  - ОТФФА

Сайтът е създаден от  Любомир Вълев


Движейки

      се,

създаваш

  себе си!

Основни тенденции и форми на физическата активност

Цел :

Да се определят основните тенденции и форми на физическата активност.


Задачи:

ФВС – средство за укрепване на здравето на учащата се младеж  

Да се определят предпочитаните форми на Физическа активност.

Повишаване физическатa активност на учениците.

Да се определят основните тенденции на физическа активностОбект:

Ученици от 5 - 12 клас от страната.

Методика:

Използване на данните от направено изследване

с учениците  от 5 -12 клас.

Етапи:

Определяне на целите и задачите.

Изработване на анкетна карта.

Анкета на учениците от различни  училища.

Анализ на резултатите.

Определяне на основните тенденции на

        физическа активност.


 Движейки се, създаваш себе си!

                            По-бързо, по-високо, по-силно!

Движейки

      се,

създаваш

  себе си!