ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ И ФОРМИ НА ФИЗИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ

Copyright 2014 ©  - ОТФФА

Сайтът е създаден от  Любомир Вълев

Движейки

      се,

създаваш

  себе си!

Национална програма “БУЛФАР”

Националната програма БУЛФАР’2012


 Националната програма БУЛФАР’2012 – Българска Физическа Активност и Развитие, е разработена на базата на натрупания опит от реализирането на Националните програми Булфар’2000 (1998-2000 г.), Булфар’2004 (2001-2004 г.) и Булфар’2008 (2005-2008 г.). Тя е съобразена с постановките на Закона за физическото възпитание и спорта. Програмата е разчетена за периода 2009 – 2012 година.

Програмата е подготвена от широк кръг специалисти, с консултации на експерти по организация и управление. Широко е използван световният опит и разработките на Международната асоциация “Спорт за всички” (ТАФИСА).

Тя включва широк спектър от прояви – международни, национални, местни, целеви, които са предназначени за всички възрасти, в това число за хора с увреждания и хора в неравностойно положение.

Главната цел на програмата е широко да популяризира движението спорт за всички в цялата страна и чрез включените в нея прояви, да стимулира индивидуалната мотивация на хората за системни самостоятелни занимания с физическа активност за по-добро здраве, дееспособност и дълголетие.

Изпълнението на програмата е задача на всички държавни и обществени структури и институции, без чиято помощ и подкрепа не могат да бъдат постигнати желаните успехи.

Национална програма “БУЛФАР”

Влияние на физическата активност върху човешкото тяло

Физическата активност -източник на здраве и дълголетие

Здравословни ползи от аеробните упражнения

Физическата активност по време на бремеността

Влияние на физическата активност върху опорно-двигателния апарат

Влияние на физическата активност върху сърдечно-съдовата система

Влияние на физическата активност върху неврната система

Физическа активност и диабет

Физическа активност и  регулиране на теглото

Благодатната физическа активност

Повече информация за Национална програма “БУЛФАР”