ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ И ФОРМИ НА ФИЗИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ


Copyright 2014 ©  - ОТФФА

Сайтът е създаден от  Любомир Вълев

Движейки

      се,

създаваш

  себе си!

Европейски съюз. Спорт

Европейски съюз. Спорт


 Спортът и физическата активност са важна част от живота на милиони европейски граждани и имат силно присъствие в европейските общества. През 2011 г. Комисията прие стратегия за развитие на европейското измерение в спорта.

Отборен дух, солидарност и честна игра

Освен че е важен за доброто физическо и психическо здраве, спортът обединява общностите. Около 60 % от населението на ЕС редовно взема участие в някаква спортна дейност, а в Съюза има около 700 000 спортни клуба. Спортът освен това е голям и бързо нарастващ сектор от икономиката и допринася значително за растежа и заетостта.

В рамките на своята програма за подготвителни действия в областта на спорта за 2009-2013 г. DeutschEnglishfrançais ЕС финансира международни проекти за откриване и изпробване на подходящи мрежи и добри практики в тази област. Тези проекти обхващат следните области:


укрепваща здравето физическа активност

спорт за хората с увреждания

равнопоставеност на жените и мъжете в спорта

борба с допинга

социално приобщаване в спорта и чрез него

образование и обучение в областта на спорта

доброволческа дейност в спорта

насилие и нетърпимост в спорта

добро управление в спорта.

 Въпреки че ЕС вече подкрепя спорта и физическата активност по линия на други области от политиката (образование, младеж, здраве, социално приобщаване и регионална политика), споменатите проекти имат за цел да подготвят старта на първата специална програма на ЕС за финансиране на спорта в рамките на новата програма на Съюза за образование, обучение, младеж и спорт за периода 2014-2020 г.


Укрепваща здравето физическа активност


 Спортът е едно от основните средства, с помощта на които ЕС стимулира физическата активност - чрез обмен и популяризиране на добри практики между страните от Съюза и със съответните заинтересовани лица. Насоките на ЕС за физическата активност (2008 г.) показват как националните политики в различни сектори могат да насърчат хората към по-голяма физическа активност. Освен това Платформата за действие на ЕС относно храненето, физическата активност и здравето обединява организации, които обсъждат тенденциите в областта на храненето и физическата активност.

Борба с допинга

Употребата на допинг в спорта противоречи на принципа за честно съревнование, обезсърчава хората, желаещи да вземат участие в спортни прояви или да ги следят, и представлява реална опасност за здравето. ЕС предоставя финансиране за изследователски проекти в тази област, както и по линия на подготвителното действие, споменато по-горе. Той поддържа постоянен контакт със съответните органи, включително със Световната антидопингова агенция (WADA).


Социално приобщаване, интеграция и равни възможности


Спортът може да преодолее социалното разслоение и да събере хора от всички сфери на живота. ЕС насърчава 28-те държави членки да включват инициативи, използващи спорта с цел подобряване на социалното приобщаване, когато кандидатстват за подкрепа от Европейския социален фонд и Европейския фонд за регионално развитие. Международни проекти също получиха финансиране по линия на подготвителните действия.


Европейска седмица на спорта.


 По време на MOVE Week 2013 Асоциация за развитие на българския спорт проведе кампания, с която показа лесни и адаптивни начини за физическа активност на работното място. Със специално разработена брошура, която бе разпространена в бизнес сгради и офиси, бяха показани на работещите варианти да са активни в работна среда за 5, 10 или 30 минути.


„ С тази кампания се надяваме да провокираме интерес към физическата активност както и да промотираме кампанията "Спорт близо до теб", която цели да скъси дистанцията между физическата активност и работещите хора. Бяха раздадени над 3000 брошури, които бяха приети с интерес от работещите в статична среда”, поясниха организаторите.


 Огранизатор на проекта Move week 2013 – Европейска седмица на спорта и физическата активност в Европа е ISCA (Международна асоциация за култура и спорт), а координатор на кампанията за София е Асоциация за развитие на българския спорт.


 Официални партньори на "MOVE Week 2013” в София са Министерство на младежта и спорта, Столична община, Национален център „Европейски младежки програми и инициативи”, Национална спортна академия „Васил Левски”, Български спортен тотализатор, Български футболен съюз, Национално представителство на студентските съвети и други.

Кампанията подкрепиха и рекорден брой спортни клубове и организации. Сред медийните партньори на кампанията са Viasport.bg, Bgathletic.com, Bgvolleyball.bg, Bgfootball.bg.Адаптирана физическа култура

Форми на адаптирана физическа активност

Въздействие на адаптираната физическа активност

Физическа активност по света

Европейски съюз спорт