ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ И ФОРМИ НА ФИЗИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ


Copyright 2014 ©  - ОТФФА

Сайтът е създаден от  Любомир Вълев


Движейки

      се,

създаваш

  себе си!

Адаптирана физическа култура /АФК/

Адаптирана физическа култура /АФК/


Адаптираната физическа култура се разглежда като част от цялостната култура на човека и е подсистема на физическата култура. Тя е едно от направленията на социалната дейност, която е насочена към удовлетворяване на потребностите на лицата с ограничени възможности. Тя служи за укрепване и поддържане на здравето, за вторична рехабилитация, личностно развитие, самореализация, повишаване на физическите и духовни сили на индивида, спомагайки за повишаване на жизнените качества, социализацията и интеграцията в обществото. Отличителните и черти са творческото начало и креативността и. Следователно тя представлява творческо преобразуване на човешката природа,”култивиране” на тялото, повишаване на неговите здравни механизми, формиране на интереси, мотиви, потребности, навици, развиване на висшите психически функции, възпитаване и самовъзпитаване на личността, реализиране на индивидуалните способности.


Адаптирана физическа култура

Форми на адаптирана физическа активност

Въздействие на адаптираната физическа активност

Физическа активност по света

Европейски съюз спорт