ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ И ФОРМИ НА ФИЗИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ


Copyright 2014 ©  - ОТФФА

Сайтът е създаден от  Любомир Вълев

Движейки

      се,

създаваш

  себе си!

Физическа активност по света

Физическата активност по света


 Екип изследователи от Бразилия разкриват данни от реализирано от тях проучване, посветено на връзката между спорта и степента на физическа активност и риска от развитие на диабет сред подрастващите и  възрастните хора.

В различните части на света липсата на физическа активност е в различна степен. В Азия например тя е отчетена като 17%, а в САЩ 43%. Разбира се има различия и в отделните страни. При сравнение на Малта и Бангладеш процентите на физическа неактивност са съответно 71% към 5%.

Средно около 1/3 от възрастното население на планетата или около 1.5 билиона не спазват препоръките за физическо натоварване. Оттам следва, че четири от всеки пет възрастни е с  20-30% повишен риск от засягане от диабет, сърдечни проблеми и някои видове тумори.

В проучването били сравнени навиците на индивиди над 15 години, представители на 122 страни по света. Това е представяне на почти 89% от населението на Земята. Екипът с ръководител Педро Халал оценил общото време, в което участниците са физически активни, когато са на работа или у дома. Под внимание било взето и ходенето пеша (на работа, на училище или до магазина). Всеки участник попълнил въпросник, касаещ степента му на физическа активност.


 След анализ на резултатите се оказало, че във всички страни с напредване на възрастта практикуването на физическо натоварване респективно намалява. По-осезаемо е това при жените (34%), сравнено с мъжете (28%).

По начало при подрастващите, момчетата са по-активни от момичетата, но все пак специалистите отчели, че около 80% от децата на възраст 13-15 години не са достатъчно физически активни.

По препоръки умерената физическа активност (например ходене) трябва да бъде упражнявана поне пет пъти в седмицата, като продължителността да бъде минимум 30 минути. Ако човек предпочита да се натовари малко повече, то тичането например се препоръчва да е поне 20 минути три пъти в седмицата. За съжаление според резултатите от проучването при поне трима от десет възрастни споменатите препоръки не се спазват.


Адаптирана физическа култура

Форми на адаптирана физическа активност

Въздействие на адаптираната физическа активност

Физическа активност по света

Европейски съюз спорт